Privacyverklaring - Madelondikkens

Privacy Verklaring

Privacy verklaring Samen (op)Groeien

Samen (op)Groeien, gevestigd aan Citroenvlinder 107,  7908XP Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.samenopgroeien.nl

Citroenvlinder 107
7908XP Hoogeveen
madelon@samenopgroeien.nl
0652612272

 1. Madelon Dikkens-Verhallen is de Functionaris Gegevensbescherming van Samen (op)groeien.
  Zij is te bereiken via madelon@samenopgroeien.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samen (op)Groeien verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Samen (op)groeien verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor klanten voor de praktijk voor kindercoaching en gezinscoaching:
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.
  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via madelon@samenopgroeien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Samen (op)groeien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Voor workshops en lezingen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor ouders voor de praktijk voor kindercoaching en gezinscoaching:

 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

 Samen (op)Groeien maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Samen (op)Groeien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Cliënten in de praktijk voor kindercoaching en gezinscoaching 15 jaar
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

 Samen (op)groeien verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Samen (op)groeien gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft te allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samen (op)groeien en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar madelon@samenopgroeien.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Samen (op)Groeien wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Samen (op)Groeien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via madelon@samenopgroeien.nl

Madelondikkens draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders